Aviz legal

AVIZ LEGAL WEB SILOS CÓRDOBA, S.L. ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

0. OBIECTUL ŞI ACCEPTAREA

Prezentul aviz legal reglementează utilizarea paginii web www.siloscordoba.com  (în continuare, pagina WEB), al cărei proprietar este SILOS CÓRDOBA, S.L. (în continuare, PROPRIETARUL PAGINII WEB).

Navigarea pe site-ul web al PROPRIETARULUI PAGINII WEB atribuie condiţia de utilizator a acestuia şi implică acceptarea deplină şi fără rezerve a tuturor dispoziţiilor incluse în acest Aviz Legal, care pot suferi modificări.

Utilizatorul se obligă să utilizeze corect site-ul web în conformitate cu prevederile legale, buna credinţă, ordinea publică, utilizarea traficului şi prezentul Aviz Legal. Utilizatorul va răspunde în faţa PROPRIETARULUI PAGINII WEB sau în faţa terţilor, pentru orice daune şi prejudicii care ar putea fi cauzate  de neîndeplinirea acestei obligaţii.

1. IDENTIFICAREA ŞI COMUNICAREA

PROPRIETARUL PAGINII WEB, în vederea îndeplinirii Legii 34/2002, din 11 iulie,  privind serviciile societăţii informaţionale şi comerţul electronic, vă informează că:

Denumirea sa socială este: SILOS CÓRDOBA, S.L.

CIF-ul său este: B-14526370

Sediul său social este în C/.  Imprenta de La Alborada (Pol. Ind. Las Quemadas) PARC 226 , S/N, 14014 Córdoba .

Înscrisă la Registrul Comerţului din Córdoba, în Tomul 1372, Folio 68, NºCO-14076 Înscrierea 1ª.

Pentru a comunica cu noi, vă punem la dispoziţie diferite mijloace de contact, detaliate în continuare:

–        Telefon:  +34 957 32 51 65

–        Fax : +34 957 32 54 73

–        Adresa poştală: C/.  Imprenta De La Alborada (Pol. Ind. Las Quemadas), ) PARC 226,  S/N, 14014 Córdoba .

–        E-mail: siloscordoba@siloscordoba.com

Orice notificare şi comunicare între utilizatori şi PROPRIETARUL PAGINII WEB se consideră a fi valabila cu toate efectele legale, când se realizează prin poştă sau prin oricare din mijloacele detaliate mai înainte.

2. CONDIŢII DE ACCES ŞI UTILIZARE

Site-ul web şi serviciile sale pot fi accesate în mod liber şi gratuit; cu toate acestea, PROPRIETARUL PAGINII WEB condiţionează utilizarea anumitor servicii oferite pe pagina sa web de completarea anterioară a unui formular corespunzător.

Utilizatorul garantează autenticitatea şi actualitatea tuturor datelor comunicate PROPRIETARULUI PAGINII WEB şi va fi singurul responsabil pentru informaţiile false sau inexacte pe care le oferă.

Utilizatorul se angajează în mod expres să utilizeze în mod adecvat conţinutul şi serviciile PROPRIETARULUI PAGINII WEB şi   sa nu  le utilizeze , între altele, pentru:

a) A difuza conţinuturi penale, violente, pornografice, rasiste, xenofobe, ofensive,  de apologie a terorismului sau, în general, care contravin legii şi ordinii publice.

b) A introduce în reţea virusuri informatice sau a realiza acte care sunt susceptibile de a altera, strica, întrerupe sau genera erori sau daune documentelor electronice, datelor sau sistemelor fizice şi logice ale PROPRIETARULUI PAGINII WEB sau ale terţelor persoane; ca şi a împiedica accesul altor utilizatori la site-ul web şi la serviciile sale prin intermediul consumului masiv de resurse informatice, prin care PROPRIETARUL PAGINII WEB prestează serviciile sale.

c) A încerca să acceseze conturile de e-mail ale altor utilizatori sau secţiuni restrânse ale sistemelor informatice ale PROPRIETARULUI PAGINII WEB sau ale terţilor şi pentru a extrage informaţii.

d) A încălca drepturile de proprietate intelectuală sau industrială, ca şi a încălca confidenţialitatea informaţiilor PROPRIETARULUI PAGINII WEB sau ale terţilor.

e) A se substitui identităţii altui utilizator, administraţiilor publice sau a unui terţ.

f) A reproduce, copia, distribui, pune la dispoziţia sau comunica sub orice altă formă în mod public, a transforma sau modifica conţinuturile, dacă nu există autorizaţia titularului acelor drepturi sau dacă nu este legal permis.

g) A colecta date în scopul publicităţii şi pentru a face publicitate de orice fel şi a comunica în scopul vânzării sau altor acte de natura comercială, fără a fi prezentat o solicitare sau fără a fi obţinut consimţământul anterior.

Tot conţinutul site-ului web, cum sunt textele, fotografiile, graficele, imaginile, icon-urile, tehnologia, software-ul, ca şi designul grafic şi codurile sursă, constituie o operă a cărei proprietate aparţine PROPRIETARULUI PAGINII WEB, fără a se putea înţelege că sunt cedate niciunui utilizator drepturile de exploatare a acestora, mai mult decât cele strict necesare pentru corecta utilizare a paginii web.

În sfârşit, utilizatorii care accesează acest site web, pot vizualiza conţinuturile şi pot face, după caz, cópii private autorizate, numai dacă elementele reproduse nu sunt cedate ulterior terţilor, nici nu se instalează servere conectate la reţele şi nici nu fac obiectul vreunui fel de exploatare.

De asemenea, toate mărcile, denumirile comerciale sau semnele distinctive de orice fel, care apar pe pagina web, sunt proprietatea PROPRIETARULUI PAGINII WEB, fără a se înţelege că utilizarea sau accesul la acestea conferă utilizatorului vreun drept asupra acestora.

Distribuţia, modificarea, cesiunea sau comunicarea publică a conţinuturilor şi orice tip de alt act care nu a fost autorizat în mod expres de titularul drepturilor de exploatare sunt interzise.

Stabilirea unei hiper-legături nu implică în niciun caz existenţa unor legături între PROPRIETARUL PAGINII WEB şi proprietarul site-ului web la care s-a făcut conexiunea, nici acceptarea şi aprobarea din partea PROPRIETARULUI PAGINII WEB a conţinuturilor şi serviciilor sale. Acele persoane care îşi propun stabilirea unei hiper-legături vor trebui să solicite mai întâi în scris autorizarea PROPRIETARULUI PAGINII WEB. În orice caz, hiper-legătura va permite numai accesul la home-page sau pagina de start a site-ului nostru web, şi de asemenea, va trebui să se abţină să facă declaraţii sau să dea indicaţii false, inexacte sau incorecte despre PROPRIETARUL PAGINII WEB sau să includă conţinuturi ilicite, contrare bunurilor obiceiuri sau ordinii publice.

PROPRIETARUL PAGINII WEB nu este responsabil pentru utilizarea de fiecare utilizator a materialelor puse la dispoziţie pe acest site web şi nici pentru acţiunile realizate pe baza acestora.

3. EXCLUDEREA GARANŢIILOR ŞI RĂSPUNDERII

Conţinutul prezentului site web este cu caracter general şi este pur informativ, fără a garanta pe deplin accesul la toate conţinuturile, nici caracterul complet, corectitudinea, valabilitatea sau actualitatea acestuia, nici adecvarea sau utilitatea pentru un obiectiv specific.

PROPRIETARUL PAGINII WEB exclude, atât cât permite regimul juridic, orice răspundere pentru daunele şi prejudiciile de orice natură, derivate din:

a) Imposibilitatea accesării paginii web sau lipsa veridicităţii, exactităţii, caracterului complet şi/sau a actualităţii conţinuturilor, ca şi existenţa unor vicii şi defecte de orice fel a conţinuturilor transmise, difuzate, depozitate, puse la dispoziţia celor care au accesat pagina web sau a serviciilor oferite.

b) Prezenţa unor virusuri sau a altor elemente în conţinuturi, care pot produce transformări în sistemele informatice, documentele electronice sau datele utilizatorilor.

c) Nerespectarea legilor, a bunei credinţe, ordinii publice, utilizarea traficului şi a prezentului aviz legal, ca urmare a utilizării incorecte a site-ului web. În special, şi ca mod de exemplificare, PROPRIETARUL PAGINII WEB nu este responsabil pentru acţiunile terţilor, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală şi industrială, secrete comerciale, dreptul la onoare, la intimitatea personală şi familială şi la propria imagine, ca şi normele în materie de concurenţă neloială şi publicitate ilicită. De asemeneaa, PROPRIETARUL PAGINII WEB îşi declină orice răspundere referitoare la informaţiile care sunt în afara acestei pagini web şi care nu sunt gestionate în mod direct de webmaster-ul nostru. Funcţia linkurilor care apar pe această pagină web este în mod exclusiv aceea de a-l informa pe utilizator despre existenţa altor surse susceptibile de a lărgi conţinutul oferit de acest site web. PROPRIETARUL PAGINII WEB nu garantează şi nici nu este responsabil pentru funcţionarea sau accesibilitatea linkurilor; nu sugerează, invită şi nici nu recomandă vizitarea acestora, şi de aceea nu este responsabil pentru rezultatul obţinut. PROPRIETARUL PAGINII WEB nu este responsabil de stabilirea de hiper-linkuri de către terţi.

4. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Când avem nevoie să obţinem informaţii din partea dumneavoastră, întotdeauna vă vom solicita în mod expres să le furnizaţi în mod voluntar. Datele colectate prin formularul de colectare a datelor de pe site-ul web sau pe alte căi vor fi încorporate într-un fişier de date cu caracter personal, înscris în mod corespunzător în Registrul General de Protecţie a Datelor al Agenţiei Spaniole de Protecţie a Datelor, de care este responsabil PROPRIETARUL PAGINII WEB. Această instituţie va trata datele cu confidenţialitate şi în mod exclusiv în scopul oferirii serviciilor solicitate, cu toate garanţiile legale şi de securitate impuse de Legea Organică 15/1999, din 13 decembrie, privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal,  Decretul Regal 1720/2007, din 21 decembrie şi de Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societăţii Informaţionale şi Comerţul Electronic.

Veţi putea exercita dreptul dumneaavoastră de acces, rectificare, anulare şi opoziţie privind prelucrarea datelor personale, în termenii şi condiţiile prevăzute de propria LOPD.

Cu caracter general, datele cu caracter personal pe care ni le oferiţi vor fi utilizate pentru a răspunde cererilor dumneavoastră de servicii, ca şi pentru a vă informa asupra noilor activităţi ale SILOS CÓRDOBA, S.L..  În virtutea prevederilor articolelor 11 şi 34.e) LOPD, consimţiţi în mod expres ca datele dumneavoastră să poată fi comunicate de SILOS CÓRDOBA, S.L. oricăreia dintre companiile asociate sau colaboratoare, în scopul mai înainte menţionat.

Consimţământul pentru comunicarea datelor cu caracter personal este revocabil în orice moment, dar nu va avea efecte retroactive. Dacă la completarea datelor dumneavoastră în formularul corespunzător aţi indicat voinţa de a primi informaţii prin e-mail, consimţiţi de asemenea, la comunicarea de informaţii comerciale prin e-mail, conform prevederilor Legii Serviciilor Societăţii Informaţionale şi a Comerţului Electronic.

În cazul în care ne puneţi la dispoziţie date cu caracter personal ale unor terţe persoane, în vederea îndeplinirii dispoziţiilor articolului 5.4. din LOPD, declaraţi că aţi informat dinainte aceste persoane de conţinutul datelor puse la dispoziţie, privind provenienţa acestora, existenţa şi scopul fişierului unde sunt conţinute aceste date, care sunt destinatarii acestor informaţii, posibilitatea de a exercita dreptul de acces, rectificarea, anulare şi opoziţie, ca şi datele de identificare ale SILOS CÓRDOBA, S.L., în termenii şi condiţiile prevăzute aici şi vă angajaţi să trataţi într-o manieră absolut confidenţială datele cu caracter personal, utilizându-le numai în scopul indicat.

SILOS CÓRDOBA, S.L., vă informează că a implementat măsurile de securitate de natură tehnică şi  organizatorica  necesare pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi pentru a evita modificarea, pierderea, prelucrarea şi/sau accesul neautorizat, ţinând cont de stadiul tehnologiei, natura datelor depozitate şi riscurile la care sunteţi expuşi, fie că acestea provin din acţiunea umană sau din mediul fizic sau natural. Aceste măsuri sunt în conformitate cu prevederile articolului 9 LOPD şi ale Decretului Regal 1720/07, din 11 iunie, prin care s-a aprobat Regulamentul privind măsurile de securitate ale fişierelor automatizate, care conţin date cu caracter personal.

De asemenea, SILOS CÓRDOBA, S.L., va anula sau rectifica datele când acestea sunt inexacte, incomplete sau nu mai sunt necesare sau pertinente pentru scopul lor, în conformitate cu prevederile Legii Organice 15/1999, din 13 decembrie, privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

PROPRIETARUL PAGINII WEB va putea utiliza cookies în timpul prestării serviciilor site-ului web. Cookies sunt fişiere fizice de informaţii personale găzduite de propriul terminal al utilizatorului. Utilizatorul are posibilitatea de a configura programul de navigare, astfel încât să se împiedice crearea de arhive cookie sau să fie avertizat de existenţa acesteia.

Dacă optează pentru abandonarea site-ului nostru web prin linkuri către site-uri web care nu aparţin entităţii noastre, PROPRIETARUL PAGINII WEB nu va fi responsabil pentru política de confidenţialitate a acestor site-uri web, nici de cookies pe care le pot depozita acestea pe calculatorul utilizatorului.

Politica noastră cu referire la e-mail-uri este centrată pentru a răspunde numai comunicărilor prin care aţi solicitat informaţii.

Dacă preferaţi să nu primiţi aceste mesaje prin e-mail, vă oferim tot prin intermediul acestora posibilitatea de a exercita dreptul dumneavoastră de anulare şi renunţare la primirea acestor mesaje, în conformitate cu dispoziţiile Titlului III, articolul 22 al Legii 34/2002 privind Serviciile Societăţii Informaţionale şi Comerţul Electronic.

5. PROCEDURA ÎN CAZUL REALIZĂRII DE ACTIVITĂŢI CU CARACTER ILICIT

În cazul în care orice utilizator sau un terţ consideră că există fapte sau circumstanţe care să releve caracterul ilicit al utilizării oricărui conţinut şi/sau al oricărei activităţi pe paginile web incluse sau accesibile prin site-ul web, va trebui să trimită o notificare la PROPRIETARIUL PAGINII WEB, identificându-se în mod adecvat, specificând presupusele infracţiuni şi declarând în mod expres şi pe proprie răspundere că informaţia din notificare este exactă.

Pentru orice litigiu referitor la site-ul web al PROPRIETARULUI PAGINII WEB, se va aplica legislaţia spaniolă, fiind competente Judecătoria şi Tribunalele din CÓRDOBA (Spania).

6. PUBLICAŢII

Informaţia administrativă oferită prin site-ul web nu substituie publicitatea legală a legilor, normativelor, planurilor,  dispoziţiilor generale şi actelor care trebuie publicate în monitoarele oficiale ale administraţiilor publice, care constituie unicul instrument care atestă autenticitatea şi conţinutul său. Informaţia disponibilă pe acest site web trebuie înţeleasă ca un ghid fără scop de validitate juridică.

Top